AKO PRACOVAŤ S KARTIČKAMI

Práca s kartičkami dala zhrnúť do týchto 5 P:

1. PREČÍTAJ 2. PREDSTAV 3. POPÍŠ  4. PRECVIČ   5. PAMÄTAJ

Každá kartička obsahuje na prednej strane slovenské slovo. Druhá strana kartičky využíva techniku kľúčového slova. To znamená, že každé anglické slovo umiestnené v krátkom príbehu prepájame so slovami v slovenčine, ktoré znejú rovnako alebo podobne. Práve táto zvuková podobnosť medzi slovenským a anglickým jazykom, ich prepojenie a umiestnenie slovíčka do príbehu, vytvára efektívnu pomôcku.

Napríklad sa chcete naučiť slovíčko VANKÚŠ. V angličtine PILLOW.

Na jednej strane kartičky máte slovenský preklad, čiže je tam napísané slovo VANKÚŠ.

Na druhej strane PILLOW /pɪləu/ /pilou/ Rozpílila vankúš PÍLOU.

Skúste si príbeh predstaviť. Čím viac zmyslov pri vizualizácií zapojíte, čim je obraz konkrétnejší a jasnejší, tým jednoduchšie a lepšie nové slovíčko ukotvíte v pamäti. Čo najdetailnejšie si predstavte situáciu, ktorú máte na kartičke, nezabudnite pridať zvuky, farby, vône. Popíšte ju a popri tom sa zamerajte sa na podobnosť výslovnosti slovenských slov a anglického slova, ktoré si chcete zapamätať.

Chceš sa naučiť slovíčko ZABRÁNIŤ. V angličtine PREVENT

PREVENT /prɪˈvɛnt/ /privent/ PRI VENTilátore je výstraha, aby sa zabránilo nešťastiu.
Predstav si obrovský ventilátor, ktorý fúka tak silno, že ti rozcuchal všetky vlasy. Pri ňom ceduľku, kde je veľkým červeným písmom napísané Nevypínať! Ty sa sústredíš na to, aby si ZÁBRÁNIL nešťastiu PRI VENTilátore.

Na konci dňa si vždy vypracujte pracovný list a prekladové cvičenie na konkrétny deň. Cez pracovný list si precvičíte aj písanie slovíčok, a zároveň si overíte, či ste si slovíčko zapamätali. Prekladové cvičenie vám umožní zafixovať si slovíčka v kontexte a preopakovať si aj viaceré gramatické javy.